Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Joogahymy Oy
Y-tunnus: 3214044-6
Osoite: Pirkkalaistori 10 LH7
Postinumero: 37150
Postitoimipaikka: NOKIA
Puhelinnumero: 0456301808
Sähköpostiosoite: joogahymy@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Sirpa Vuorela
Osoite: Pirkkalaistori 10 LH7
Postinumero: 37150
Postitoimipaikka: Nokia
Puhelinnumero: 0456301808
Sähköposti: joogahymy@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Joogahymy Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan Joogahymyn ajanvarausjärjestelmässä, DigitalBookerissa ja verkkokauppa Holvissa.
Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
Asiakastiedottaminen
Ilmoittautumistietojen käsittely
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta
Kävijätietojen seuranta ja analysointi
Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot
Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä
Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen
Joogahymy:n palveluiden ja tuotteiden markkinointi
Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä.
Evästeet kotisivujen seurannassa.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.