Loading...
Joogan periaate 2019-07-11T22:04:03+00:00

Mitä jooga on?

Jooga on menetelmä, jonka avulla voi matkata kohti kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hengityksen avulla saamme  yhteyden syvimpään olemukseemme.

Kun yhdistämme hengityksen asanoihin eli asentoihin, jännitykset ja kireydet kehosta alkavat vapautumaan. Mieli tasapainottuu ja rentoutuu kuin huomaamatta, kun keskitymme pitkiin syviin, tietoisiin hengityksiin.

Joogan avulla saavutamme yhteyden itseen, jolloin itsetuntemus lisääntyy ja alamme luottamaan omiin valintoihin, saavutamme tasapainoisen elämän sekä hyväksymme itsemme ja tilanteet sellaisena kuin ne meille tulevat.

Jooga voi olla fyysinen tai henkinen harjoitus tai molempia.

Jokainen joogaa omalla tavallaan eikä oikeaa tai väärää tapaa ole.

Jooga sopii kaikille, kaiken kokoisille, miehille ja naisille, lapsille ja nuorille.

Se on lisäksi elämän pituinen matka, joka liikkuu mukanasi myös joogatunnin ulkopuolelle.